Güvenlikçiler için Python Scripting eğitimi; katılımcılara güvenlik araştırması, sızma testleri ve saldırı otomasyonu gibi görevlerde Python scripting dilinin pratik yaklaşımlar ile uygulamalı olarak nasıl uygulayacaklarını öğretmeyi hedeflemektedir.

Ön Koşullar    Eğitimin verimli geçmesi için temel programlama, ağ, Linux ve Windows bilgi ve becerilerine sahip olunması tavsiye edilmektedir.

Kazanımlar     Eğitim katılımcıları; bu eğitim sonunda sadece hazır araçlar kullanmanın ötesine geçip ihtiyaçlarına göre Python scripting dili ile otomasyon geliştirme becerisine sahip olarak güvenlik ile ilişkili birçok işlerini otomatikleştirebileceklerdir.

İçerik              Eğitim ana başlıkları aşağıdaki gibidir:

  • Python Scripting Dili Temelleri
  • Sistem Programlama ve Güvenlik
  • Network Sniffer’lar ve Paket Injector’lar
  • Web Uygulamalarına Saldırmak
  • Exploitation Teknikleri
  • Tersine Mühendislik
  • Python ve Kali Linux ile Pentest Otomasyonu
  • Python ve Kali Linux ile Network Pentest Otomasyonu
  • İleri Konular ve Yol Haritası

Süre                24 saat (Teorik ve Uygulamalı)